ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း ယူရီ အသိုက်အဝန်း တုံ့ပြန်ဖြေကြားချက် (Burmese)

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Consultation has concluded


English | Español | Tiếng Việt | 中文 (简体) | 中文 (繁體) | 한국어 | မြန်မာဘာသာ | اُردُو‎‎ | العربيةဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် လုပ်သားအင်အားစုသည် ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း ယူရီဖြစ်ပွားနေစဉ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်အတောအတွင်း သင်တွေ့ကြုံရသည့်အရာများအကြောင်းကို အသိုက်အဝန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ ကြားသိလိုပါသည်။ ရေးသားထားသော ဖော်ပြချက်၊ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း၊ နှင့် ဓာတ်ပုံများမှတစ်ဆင့် တင်ပြထားသော သင်၏ သူမတူသည့်ဇာတ်ကြောင်းများကို မှတ်သားထားရန်အတွက် ဤဝဘ်စာမျက်နှာကို ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။


သင်၏ဇာတ်ကြောင်းကို မျှဝေပြောပြရန် ဖော်ပြပါတဘ်များပေါ်ရှိ တူးလ်များကိုသုံးပေးပါ။ သင်သည် ဇွန်လ 30 ရက်၊ 2021 နောက်ဆုံးထား၍ သင်၏တုံ့ပြန်ဖြေကြားချက်ကို community@austintexas.gov ထံသို့လည်း အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။


ထို့အပြင်၊ လုပ်သားအင်အားစုသည် လူသိရှင်ကြား ဖော်ပြချက်အတွက် ဗာကျူရယ် နားထောင်ခြင်းဆက်ရှင်များကို လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ဤဝဘ်စာမျက်နှာနှင့် နားထောင်ခြင်းဆက်ရှင်များအတောအတွင်း မှတ်သားထားသော ဇာတ်ကြောင်းများကို အကျဉ်းချုံးထားသည့် အစီရင်ခံစာကို မြို့တော်ကောင်စီထံ ဇူလိုင်လ 30 ရက်၊ 2021 နောက်ဆုံးထား၍ တင်ပြမည်ဖြစ်ကာ လက်ခံရရှိထားသော ဇာတ်ကြောင်းမျိုးစုံကို Austin သမိုင်းကြောင်းစင်တာတွင် မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားပါလိမ့်မည်။The Winter Storm Review Task Force wants to hear from the community and organizational representatives about your experiences during and in the aftermath of Winter Storm Uri. This webpage is dedicated to capture your unique stories submitted through written testimony, video footage, and pictures.

Please use the tools on the tabs below to share your story. You may also email your feedback to community@austintexas.gov by June 30, 2021.

Additionally, the Task Force will hold virtual listening sessions for public testimony. A report summarizing the stories captured on this webpage and during the listening sessions will be submitted to City Council by July 30, 2021, and the collage of stories received will be archived at the Austin History Center.English | Español | Tiếng Việt | 中文 (简体) | 中文 (繁體) | 한국어 | မြန်မာဘာသာ | اُردُو‎‎ | العربيةဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် လုပ်သားအင်အားစုသည် ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း ယူရီဖြစ်ပွားနေစဉ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်အတောအတွင်း သင်တွေ့ကြုံရသည့်အရာများအကြောင်းကို အသိုက်အဝန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ ကြားသိလိုပါသည်။ ရေးသားထားသော ဖော်ပြချက်၊ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း၊ နှင့် ဓာတ်ပုံများမှတစ်ဆင့် တင်ပြထားသော သင်၏ သူမတူသည့်ဇာတ်ကြောင်းများကို မှတ်သားထားရန်အတွက် ဤဝဘ်စာမျက်နှာကို ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။


သင်၏ဇာတ်ကြောင်းကို မျှဝေပြောပြရန် ဖော်ပြပါတဘ်များပေါ်ရှိ တူးလ်များကိုသုံးပေးပါ။ သင်သည် ဇွန်လ 30 ရက်၊ 2021 နောက်ဆုံးထား၍ သင်၏တုံ့ပြန်ဖြေကြားချက်ကို community@austintexas.gov ထံသို့လည်း အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။


ထို့အပြင်၊ လုပ်သားအင်အားစုသည် လူသိရှင်ကြား ဖော်ပြချက်အတွက် ဗာကျူရယ် နားထောင်ခြင်းဆက်ရှင်များကို လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ဤဝဘ်စာမျက်နှာနှင့် နားထောင်ခြင်းဆက်ရှင်များအတောအတွင်း မှတ်သားထားသော ဇာတ်ကြောင်းများကို အကျဉ်းချုံးထားသည့် အစီရင်ခံစာကို မြို့တော်ကောင်စီထံ ဇူလိုင်လ 30 ရက်၊ 2021 နောက်ဆုံးထား၍ တင်ပြမည်ဖြစ်ကာ လက်ခံရရှိထားသော ဇာတ်ကြောင်းမျိုးစုံကို Austin သမိုင်းကြောင်းစင်တာတွင် မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားပါလိမ့်မည်။The Winter Storm Review Task Force wants to hear from the community and organizational representatives about your experiences during and in the aftermath of Winter Storm Uri. This webpage is dedicated to capture your unique stories submitted through written testimony, video footage, and pictures.

Please use the tools on the tabs below to share your story. You may also email your feedback to community@austintexas.gov by June 30, 2021.

Additionally, the Task Force will hold virtual listening sessions for public testimony. A report summarizing the stories captured on this webpage and during the listening sessions will be submitted to City Council by July 30, 2021, and the collage of stories received will be archived at the Austin History Center.


သင့်ဇာတ်ကြောင်း

ဆောင်းရာသီမုန်တိုင်း ယူရီ ဖြစ်ပွားနေစဉ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်အတောအတွင်း သင် တွေ့ကြုံ သိရှိထားသည့်အရာများထံမှ ဇာတ်ကြောင်းများကို မျှဝေပေးပါ။ လူတိုင်းသည် သင်၏ပို့စ်ကို တွေ့မြင်ကာ မှတ်ချက်ရေးသားနိုင်ပါသည်။ တင်ပြမှုအားလုံးကို Austin သမိုင်းကြောင်းစင်တာတွင် မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

သင့်ဇာတ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ မျှဝေခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

CLOSED: This discussion has concluded.